CSR

CSR

Corporate Social Responsibility

Viborg Netværk lægger vægt på CSR og ikke kun med ord, men med handling.

Blandt andre er Viborg Netværk aktiv i Code of Care og Husrum.

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres interaktion med interessenterne. ‘Virksomhedens samfundsansvar’ er en dansk betegnelse for begrebet.