LEDELSE OG MEDARBEJDERE

Temabaseret morgenmøde, networking, kaffe og rundstykker. 2 oplæg med debat og efterfølgende spørgsmål.

Denne gang sætter vi fokus “Ledelse og medarbejdere”.

Set fra det strategiske niveau og fra kultur/ansættelses-siden.

Til dette Key Note møde har vi igen sat to meget kompetente netværkere på podiet:

Gregers Johansen – Gregers Johansen Consulting

Tobias Ejlskov – Ejlskov Design 

Kom og vær med til en super interessant morgen med et spændende program!

Oplæg med debat ved Tobias Ejlskov, Ejskov Design

Hvad har vi gjort (anderledes) i Ejlskov Design?

  • Hvad vi leder efter
  • Hvordan vi motiverer
  • Hvilke rammer vi forsøger at skabe
  • Tiltrækning og fastholdelse