Privatlivspolitik for Viborg Netværk

Juridiske oplysninger, Politik til beskyttelse af personlige oplysninger og Cookies Denne hjemmeside ejes og kontrolleres af Viborg Netværk med cvr.nr.: 34036780 Adressen er Granstien 14, 8800 Viborg, Danmark. Du kan kontakte os på telefon +45 25 11 51 60 eller via e-mail: helle@viborgnetvaerk.dk   PRIVAT POLITIK I overensstemmelse med betingelserne i EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016 (GDPR) ønsker vi at oplyse, at data fra dig vil blive anvendt på følgende vis:
  • Databehandlingen foretages af Viborg Netværk, som udelukkende bruger dine data til behandling, opdatering og opbevaring af detaljer tilhørende potentielle kunder, der tidligere er identificeret som sådan.
  • Dine data vil ikke blive delt med tredjepart, medmindre du har givet dit samtykke, eller vi er juridisk forpligtede til at gøre det.
Krav: Du kan udøve din ret til adgang, korrektion, modstand, begrænsning af databehandling, fjernelse eller ret til at blive glemt, at modsætte sig automatisk behandling og dataoverførsel til enhver tid via e-mail til: helle@viborgnetvaerk.dk.   YDERLIGERE OPLYSNINGER VEDRØRENDE PRIVAT POLITIK Databehandling: Den der står for databehandlingen af de data, der leveres af dig, er: Viborg Netværk (+45 25 11 51 60, helle@viborgnetvaerk.dk) Formål med databehandling: Viborg Netværk vil bruge dine data til følgende formål:
  • Oprettelse af kundeforhold og opfølgende kommunikation mellem begge parter.
  • At administrere det kommercielle forhold til kunden.
  • At styre de administrative tjenester, der udføres af databehandleren.
  • Meddelelser foretaget via e-mail om ydede tjenester, markedsføringsinformation eller information vedrørende aktiviteter foretaget af databehandleren, men altid når tilladelse er udtrykkeligt angivet.
  • Faktura- og skatteangivelser.
Godkendelse: Accept og tilladelse fra den interesserede part, der gives som led i udførelsen af ​​en servicekontrakt eller en dataindsamlingsformular.   Data lagringsperioder: Personoplysningerne gemmes, så længe der eksisterer et fagligt forhold mellem den interesserede part og databehandleren. Når forholdet slutter, opretholdes de data, der behandles i overensstemmelse med hvert af ovennævnte formål, i den tidsperiode, der er fastsat i gældende lovgivning. Behandlede data opbevares, indtil de ovennævnte retligt anvendelige perioder udløber.   Den interesserede parts rettigheder: Ifølge det, der er fastlagt i Europa-Parlamentets forordning 2016/679, har enhver ret til at få bekræftelse på, om Viborg Netværk håndterer deres personoplysninger. Du kan især udøve følgende rettigheder i forhold til Viborg Netværk:   ▪ Ret til adgang: giver den interesserede part mulighed for at kende og indhente oplysninger om deres personoplysninger, der er indsendt til behandling.   ▪ Ret til retskaffelse: Det giver mulighed for korrektion af fejl, ændring af data, der kan være unøjagtige eller ufuldstændige og derved garantere nøjagtigheden af ​​informationsobjektet ved databehandlingen.   ▪ Ret til sletning: Det giver brugerne mulighed for at anmode om at fjerne de data, der håndteres, når det ikke længere er nødvendigt for udførelse eller levering af en given tjeneste.   ▪ Ret til indsigelse: Den interesserede parts ret til at modsætte sig behandling af deres personoplysninger eller at anmode om ophør af det samme, med undtagelse af legitime grunde eller udøvelse eller forsvar af potentielle krav, i hvilket tilfælde vi vil holde data blokeret under den tilsvarende periode, medens de juridiske forpligtelser vedvarer.   ▪ Ret til at modsætte sig udsendelse af reklame: De interesserede kan modsætte sig udsendelse af kommerciel kommunikation fra Viborg Netværk. I dette tilfælde kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage disse underretninger ved hjælp af den mekanisme, der er implementeret til dette formål.   ▪ Begrænsning af datahåndtering: Under visse omstændigheder kan interesserede parter anmode om begrænsning af behandlingen af ​​deres data, i hvilket tilfælde de udelukkende vil blive opbevaret for udøvelse eller forsvar af krav eller retssager.   ▪ Dataportabilitet: De interesserede parter kan bede om at modtage data vedrørende dem, og de kan anmode om, at vi sender dataene til en anden datahåndteringsgruppe efter eget valg, i et struktureret format af fælles brug og mekanisk læsning.   ▪ Retten til ikke at blive underlagt automatiserede individuelle beslutninger (herunder udarbejdelse af profiler): Retten til ikke at blive genstand for nogen beslutning baseret på automatiseret behandling, der har nogen væsentlig virkning.   ▪ Retten til at tilbagekalde samtykke: På samme måde har den berørte part ret til at tilbagekalde det til enhver tid givne samtykke uden at påvirke lovligheden af ​​datahåndteringen baseret på samtykke givet på tidspunktet for at give os deres data.   Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​ovenstående rettigheder, bedes du sende os en e-mail til helle@viborgnetvaerk.dk, der angiver den type ret, du ønsker at udøve. Vi informerer hermed om, at hvis du ikke har haft succes med udøvelsen af ​​dine rettigheder eller er ikke tilfreds med den måde, hvorpå din anmodning er blevet behandlet, kan du fremsætte et krav for den relevante kontrolmyndighed.   COOKIE POLITIK Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er små tekstfiler sendt fra et websted og gemt i brugerens webbrowser, mens brugeren blokerer på den pågældende hjemmeside. Disse cookies indsamler ikke personlige data og bruges kun til at forbedre vores website. Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. I den forbindelse analyseres vores hjemmeside for at tælle antallet af besøgende og for at se, hvilke sider der er besøgt mest. Dette vil gøre det muligt for os at forbedre vores hjemmeside og vores tjenester. Besøg www.google.com/analytics for at få flere oplysninger om Google Analytics. Du kan tillade, blokere eller slette de cookies, der er installeret på din computer, ved at konfigurere de browserindstillinger, der er installeret på din computer.